White Umbrella with 48″ Round Table 1

White Umbrella with 48" Round Table